Torsdag, 15. marts 2018 - Kl. 19.00

Thøger Larsens ærefrygt for naturen

Kategori: Foredrag

Thøger Larsen kan i sin naturlyrik - fx i ”Danmark, nu blunder den lyse nat” lovsynge den levende natur på en måde, vi alle genkender. Men kan vi også i os selv finde den ærefrygt for naturen, som kommer til udtryk i hans udsagn om, at de forskellige kræfter i naturen er "en levende guddommelig kraft"? Vi synger nogle af hans sange - og ser nærmere på hans syn på naturen og den menneskelige natur. Thøger Larsens hovedindsats var som lyriker. Han var også amatør-astronom og oversætter af oldislandsk og -græsk poesi samt Omar Khajjam’s Rubaiyat. Kaffe/kage kr. 20,-

Arrangører: