Torsdag, 6. december 2018 - Kl. 19.00

Det moderne Grønlands udfordringer set med danske øjne

Kategori: Foredrag

Tidligere bankdirektør Peter Petersen har siden 1972 arbejdet inden for pengeinstitutsektoren. De sidste 26 år i henholdsvis Nuuk og St. Brøndum – to tilsyneladende meget forskellige områder. Hovedvægten kommer til at ligge på Grønland, hvor han har fået et ganske godt kendskab til en stor del af landet. Han vil forsøge at beskrive det moderne Grønland, og de udfordringer det har og fortsat giver, når man i løbet af en meget kort periode går fra at leve i tørvehytter i en bygd til at bo i en moderne lejlighed på 3. sal i en by.
Der serveres kaffe/te og hjemmebag til kr. 20.

Arrangører: